1. Levering van goederen
TTF NL (Thai Tshirt Factory Nederland) is niet verantwoordelijk voor beschadigde goederen of problemen veroorzaakt door het bezorgbedrijf.

2. Restitutie
Aanbetalingen worden niet gerestitueerd.

3. Goedkeuring
Nadat klanten akkoord zijn gegaan met de mock up / sample van de print ter goedkeuring is de bestelling definitief zoals gespecificeerd in de e-mail overeenkomst.

4. Betalingen
Voor alle klanten is een aanbetaling van 50% vereist. Voor alle klanten die een storting doen via T / T of Bankoverschrijving, gelieve de overschrijving of bank strook voor onze administratie door te sturen.

Als we niet de juiste overschrijving of afschrift ontvangen, kunnen we pas aan de slag als we kunnen bevestigen dat de klant de betaling heeft gedaan.

5. Leveringsdatum
De datum van bestelling is officieel vastgesteld nadat de eerste storting is gedaan en bevestigd door TTF NL, de levertijd kan worden gewijzigd vanwege redenen zoals natuurrampen, overstromingen, vertraging van verzending en andere oorzaken zoals politieke opstand.

De datum kan ook worden aangepast als de klant de voorbeelden of mock-ups niet tijdig bevestigt. Als de klant bovendien last-minute wijzigingen of aanpassingen aanbrengt, is TTF niet aansprakelijk voor vertragingen die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.

6. Bestel Overeenkomst
Mondelinge afspraken zijn niet geldig, bestellingen dienen te worden bevestigd per e-mail of schriftelijke overeenkomst met handtekening van de klant.

7. Rechten, belastingen en administratiekosten
Thai T-shirt Factory NL is niet verantwoordelijk voor buitenlandse belastingen en invoerrechten voor overzeese landen.

8. Aansprakelijkheid
We nemen geen enkele verantwoordelijkheid en we zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van producten of diensten die via onze website zijn gekocht.

Of het niet beschikbaar zijn van de site op enig moment, of het nu gaat om indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot schade wegens bedrijfsschade, winstderving, onderbreking en dergelijke).

9. Levering van diensten
Met betrekking tot het maken van designs en logo's voor klanten hebben we een vaste tarief waarbij we 30 euro in rekening brengen voor eenvoudige designs en 60 euro voor aangepast en specialistisch ontwerpwerk. Illustraties worden alleen als mockup naar de klant gestuurd, mocht de klant de originele ontwerpbestanden nodig hebben, dan worden de illustraties in rekening gebracht tegen een normaal markttarief.

Diensten worden direct na aankoop geleverd als digitale downloads of Mockup via e-mail. Mocht u onze e-mail niet binnen 24 uur na aankoop ontvangen, controleer dan eerst uw spam-map en neem dan contact op met info@ThaiTshirtFactory.nl, we zullen ernaar streven om direct te reageren.

10. Retourneren / Claims
Alle claims / retourzendingen moeten uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling worden ingediend. Zoals hierboven vermeld is TTF NL niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het vervoersbedrijf. Alle geldige claims worden beoordeeld en er wordt ofwel een vervangend product ofwel een krediet aan de klant verstrekt.

11. Links en merchandise van derden
Om aanvullende gerelateerde inhoud te kunnen bieden, kan onze website ingesloten inhoud, hyperlinks en coupons bevatten voor verschillende externe adverteerders en leveranciers.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of producten van deze of enige derde partij en bieden daarom geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites, inhoud of producten. Door hun aard zijn derden onafhankelijk van onszelf en kunnen geen van beide namens de ander verklaringen of juridisch bindende toezeggingen doen.

Wanneer u een kortingsbon van derden inwisselt, moet u mogelijk BTW of omzetbelasting betalen op de website van de leverancier. Dit is afhankelijk van de locatie van de leverancier en van uw eigen locatie en wordt bij aankoop vermeld.

12. Auteursrecht
Al het materiaal op de website valt onder het copyright van Thai T-shirt Factory NL. Alle rechten voorbehouden. Niemand is bevoegd om enig deel van de website inclusief gerelateerde afbeeldingen te gebruiken, kopiëren of verspreiden.

Design cuts en andere handelsmerken en / of servicemerken (inclusief logo's en ontwerpen) Dergelijke merken mogen onder geen enkele omstandigheden worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TTF NL.

Bovendien behoudt TTF NL zich het recht voor om alle gedrukte projecten online te zetten of de prints te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals flyers, commerciële, sociale media en andere niet genoemde media formulieren of zal worden uitgevonden tenzij de klant specifiek vraagt ​​om het werk niet op onze website te laten zien.

13. Vrijwaring
U vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegen eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten en alle bedragen die door ons aan een derde zijn betaald ter afwikkeling van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons zijn gemaakt of geleden als gevolg van een schending door u van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

14. Inbreuken op deze gebruiksvoorwaarden
Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we, als u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot de website, het blokkeren van computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om hen te vragen uw toegang tot de website te blokkeren en / of een gerechtelijke procedure tegen u in te leiden.

15. Toewijzing
We kunnen onze rechten en / of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen. U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

16. Scheidingsvermogen
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig en / of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht

17. Uitsluiting van rechten van derden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn in het voordeel van u en ons en zijn niet bedoeld om derden ten goede te komen of afdwingbaar te zijn door een derde partij. De uitoefening van onze en uw rechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.

18. Gehele overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met ons privacybeleid de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van onze website.

19. Wet en jurisdictie
Voor vragen of opmerkingen over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met onze juridische afdeling. Dank u.